Podziękowanie

Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne słowa podziękowania Panu Mateuszowi Pawłowskiemu za bezpłatny projekt i stworzenie tej strony, a także za życzliwość i szybką realizację.

Dziękujemy!