Realizowane projekty

1. Zadanie: Integracja społeczna osób niewidomych i słabo widzących

„Razem lepiej 2022”. Dofinansowane przez Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki w kwocie 50 000 zł.
Realizacja projektu od 1 lutego do 31 grudnia 2022r.
Dziękujemy!

2. Organizacja imprez integracyjnych dla osób niewidomych i niedowidzących. Dofinansowana przez Zarząd Powiatu grodziskiego w kwocie 4 500,00 zł. Realizacja zadania od 1 lutego do 31 grudnia 2022r.
Dziękujemy!

3. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Dofinansowane przez Burmistrza Milanówka w kwocie 4000 zł. Realizacja projektu od 02 czerwca do 15 grudnia 2021r.
Dziękujemy!