Realizowane projekty

1. Zadanie: Integracja społeczna osób niewidomych i słabo widzących „Razem lepiej”. Dofinansowane przez Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki w kwocie 40 000,00 zł.
Realizacja projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.
Dziękujemy!

2. Organizacja imprez integracyjnych dla osób niewidomych i niedowidzących. Dofinansowana przez Zarząd Powiatu grodziskiegow kwocie 4 500,00 zł. Realizacja zadania od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. Dziękujemy!

3. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Dofinansowane przez Burmistrza Milanówka w kwocie 3000 zł. Realizacja projektu od 26 kwietnia do 15 grudnia 2019r.
Dziękujemy!

4. „Życie wartością nadrzędną”

Partner projektu Fundacja PZU. Realizacja od 15.07.2019 do 31.08.2019r.

Dziękujemy!