Realizowane projekty

1. Zadanie: Integracja społeczna osób niewidomych i słabo widzących
„Razem lepiej 2024”. Dofinansowane przez Gminę Grodzisk Mazowiecki w kwocie 55 tys. zł.
Realizacja projektu od 18 stycznia do 31 grudnia 2024r.
Dziękujemy!

2. Organizacja imprez integracyjnych dla osób niewidomych i niedowidzących. Dofinansowana przez Zarząd Powiatu grodziskiego w kwocie 4 5 tys. zł. Realizacja zadania od 1 lutego do 31 grudnia 2024r.
Dziękujemy!

3. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. „Kultura zapobiega wykluczeniu 2023”, dofinansowane przez Burmistrza Milanówka w kwocie 3000 zł. Realizacja projektu od 1 maja do 31 grudnia 2023r.
Dziękujemy!
4. Środki PFRON, zadanie dofinansowania Sportu, kultury, rekreacji, turystyki „Warto być razem 2023”, dofinansowane przez Starostę grodziskiego kwotą 33 000 zł. Realizacja projektu od 28 kwietnia do 20 września 2023r.
Dziękujemy!