Przypomnienie

Informacje o zbliżających się wydarzeniach w działalności Stowarzyszenia, przesyłamy Członkom wiadomościami SMS, natomiast krótkie notatki i zdjęcia z minionych wydarzeń publikujemy na portalu społecznościowym Facebook, adres naszej strony:
stowarzyszenie04-o