Przypomnienie

Przypominamy, iż wszystkie informacje dotyczące bieżącej działalności Stowarzyszenia, przesyłamy Członkom wiadomościami SMS