Realizowane projekty

1. Zadanie: Integracja społeczna osób niewidomych i słabo widzących „Razem lepiej”
Dofinansowane przez Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki w kwocie
21 000,00 zł. Realizacja projektu do 31.12.2018r.
Dziękujemy!

 

zadanie: „Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”
Dofinansowane przez Burmistrza Milanówka w kwocie 3 000,00 zł.Realizacja projektu do 15 grudnia 2018 roku.
Dziękujemy!