Realizowane projekty

Zadanie: Integracja społeczna osób niewidomych i słabo widzących „Razem lepiej”
Dofinansowane przez Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki w kwocie 21 000,00 zł.
Realizacja projektu do 31.12.2018r.
Dziękujemy!