Realizowane projekty

1. Zadanie: Integracja społeczna osób niewidomych i słabo widzących „Razem lepiej”
Dofinansowane przez Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki
w kwocie 40 000,00 zł.

Realizacja projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.
Dziękujemy!

 

2. Organizowanie imprez dla osób niewidomych i niedowidzących. Dofinansowane przez Zarząd Powiatu Grodziskiego
w kwocie 4 500,00 zł.

Realizacja zadania od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

Dziękujemy! 
Dziękujemy!