Ważna informacja


Harmonogram i kalendarz imprez planowanych przez Zarząd 
Stowarzyszenia do realizacji w 2019 roku:

  1.    2 luty – spotkanie edukacyjno-integracyjne,

  2.    2 marzec – Dzień Kobiet,

  3.    6 kwiecień – spotkanie edukacyjno-integracyjne,

  4.    11 maj – Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia,

  5.    25 maj – wycieczka do Konstancina i Powsina,

  6.    8 czerwiec – spotkanie edukacyjno-integracyjne,

  7.    25-28 czerwiec – wycieczka do Budapesztu, 

  8.    24 czerwiec – 9 lipiec – przerwa urlopowa ,

 9.     3 sierpień – spotkanie edukacyjno-integracyjne, 

10.    24 sierpień – piknik,

11.    7 wrzesień – spotkanie edukacyjno-integracyjne

12.    13-14 wrzesień – Ogólnopolska pielgrzymka niewidomych,

13.    5 październik – spotkanie edukacyjno-integracyjne, 

14.    19 październik –– Dzień Niewidomego,

15.    9 listopad – Dzień Seniora, 

16.    listopad – spektakl teatralny,

17.    27 listopad – konkurs czytelniczy, 

18.    7 grudnia – spotkanie edukacyjno-integracyjne,

19.    20 grudzień – spotkanie wigilijne (paczki świąteczne).

W przypadku zmian w pozyskaniu środków finansowych, harmonogram i kalendarz imprez mogą ulec zmianie.